Stroom Den Haag

COÖRDINATOR VAN HET ANTROPOLOGIE VAN DE PUBLIEKE RUIMTE ONDERZOEKSPROGRAMMA

Vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en vormgeving richt het programma van Stroom Den Haag – opgericht in 1990 – zich op de stedelijke omgeving. De Publieke ruimte is de verbindende factor tussen veel van de activiteiten van Stroom. Stroom bemiddelt, adviseert en geeft suggesties aan kunstenaars en ondersteunt een groot aantal projecten in de openbare ruimte.
https://www.stroom.nl/paginas/pagina.php?pa_id=9487473

Van januari 2020 t/m 1 juli 2021 coördineerde ik het onderzoeksprogramma ‘Antropologie van de Publieke Ruimte’ bij Stroom Den Haag (op freelance basis. 1 dag per week). Antropologie van de Publieke Ruimte ging over hoe kunst zich in deze tijd kan verhouden tot de openbare ruimte. Ik schreef een position paper over waar heen te gaan met kunst in de openbare ruimte in Den Haag en coördineerde 2 programmaonderdelen, namelijk:

DE STAAT VAN VERZORGING
Datum: 1 november 2020 – 18 april 2021
Kunstenaars: Jack Engelbrecht, Koen Kievits, Jakob van Klinken, Mirjam Linschooten, Constanze Schreiber. 
De Haagse kunstenares Rachel Bacon was betrokken als coach en adviseur.

De Staat van Verzorging onderzocht het belang van de natuur in het gemeentelijk beleid. Hoe komen landelijke en lokale ambities tot uiting in de manier waarop een stad de natuur gebruikt en promoot in de openbare ruimte? De verschillende deelstudies van het onderzoeksproject waren te vinden op de projectwebsite
https://staatvanverzorging.nl/ 

Meer informatie vind je hier: https://www.stroom.nl/activiteiten/manifestatie.php?m_id=6984864

Posters; foto’s © Group De Staat van Verzorging. Deze posters hingen van 22 maart t/m 18 april 2021 in de openbare ruimte van Den Haag.

Als projectcoordinator redigeerde ik de teksten voor de projectwebsite en schreef ik een tekst voor de website van Stroom Den Haag. Ik deed een budgetvoorstel voor het overleg van het managementteam, maakte orderbevestigingen voor alle betrokken kunstenaars, vroeg kunstenaar Rachel Bacon of ze bereid was om als coach op te treden, hield de begroting bij, was voortdurend in overleg met de kunstenaars en benaderde de pers (wat er toe leidde dat de lokale krant Den Haag Centraal een artikel over het project schreef).
Press: newspaper Den Haag Centraal, author: George Vermij, 8th of April 2021

De Staat Van Verzorging Den Haag Centraal

WALKING SEMINAR THE HAGUE
Datum: januari – eind juni 2021
Curatoren: Dirk-Jan Visser, Christian Ernsten 

Met dit project werd inwoners van Den Haag via vier audiotours (podcasts) een kijkje in de stad van de toekomst geboden. De podcasts/wandelingen waren samengesteld door erfgoedonderzoeker Christian Ernsten en documentaire fotograaf Dirk-Jan Visser. Vanuit de vorm van een wandeling vroegen Ernsten & Visser zich af wat de huidige inrichting van de openbare ruimte inhoudt en hoe we de openbare ruimte gebruiken als plek voor ontmoeting.

Tussen april-juni 2021 werden 4 seminars georganiseerd, in 4 verschillende delen van Den Haag. Voor elk seminar werden een kunstenaar en een wetenschapper toegewezen om onderzoek te doen met betrekking tot het specifieke thema van het seminar.

Walking Seminar 1: Water in the city
Deelnemers: kunstenaar Henriette Waal en geograaf Clemens Driessen (Wageningen Universiteit).
Wijk: Stadsdeel: Centrum-Segbroek
Lengte: 7 km

Startpunt van de wandeling was het project ‘Het zichtbaar maken van de bron van de Haagse Beek’ (1992) van kunstenaar Krijn Giezen. De Haagse Beek is oorspronkelijk gegraven om de Hofvijver te voorzien van zoet water uit de bron bij Kijkduin, maar is sindsdien qua loop sterk gewijzigd en vervuild. Terwijl waterschappers waarschuwen voor verdroging en verzilting van het landschap, wijzen drinkwaterbedrijven op de toename van microplastics en haasten ze zich om droogtescenario’s te creëren. Wat is de huidige relatie tussen water, natuur en de stad?

Walking Seminar 2: Metabolism of the city
Deelnemers: kunstenaar Anne Geene en milieuwetenschapper Roy Remme (Universiteit Leiden).
Wijk: Wateringseveld
Lengte: 7 km

Deze wandeling begon bij het Bomenmuseum (2008) van herman de vries in Wateringse Veld. De kunstenaar, wiens werk zich richt op de verstoorde relatie tussen mens en natuur, liet in deze wijk 300 verschillende soorten bomen planten. Realiseren we ons hoezeer het regeneratief vermogen van de groene longen in een stad en de kwaliteit van onze leefomgeving worden beïnvloed door de uitstoot van koolstofdioxide, stikstof en fijnstof?

Walking Seminar 3: Security in the city
Deelnemers: kunstenaar Shailoh Philips en filosoof Patricia de Vries (Universiteit Maastricht).
Wijk: Scheveningen
Lengte: 4 km

Het ontwerp van de Spaanse architect en stedenbouwkundige Manuel de Sola-Morales Rubio zou de boulevard van Scheveningen aantrekkelijker en veiliger moeten maken. Tegelijkertijd worden vrouwen in dit gebied op dit moment nog steeds geïntimideerd op straat en wordt de veiligheid opnieuw bedreigd. De gemeente wil daarom digitale instrumenten inzetten als onderdeel van haar smart city-programma. Op welke manier zouden kunstenaars – met behulp van digitale technieken – kunnen bijdragen aan een gevoel van veiligheid in de stedelijke omgeving?

Walking Seminar 4: Coloniality in the city
Deelnemers: kunstenaar Michelle Piergoelam en archeoloog Nick Shepherd (School of Culture and Society Aarhus).
Wijk: Centrum
Lengte: 4 km

De geschiedenis van Den Haag is nauw verbonden met het koloniale verleden. Mede door protestbewegingen als #kickoutzwartepiet en #blacklivesmatter zijn discussies over ons slavernijverleden en dekolonisatie een integraal onderdeel geworden van onze publieke ruimte. Hoe zal dit niet alleen onze kijk op het verleden van de stad veranderen, maar ook impact hebben op de toekomstige stadsinrichting?

De gesprekken die deel uitmaakten van de seminars werden opgenomen door Marten Minkema en daarna omgezet in podcasts.
More information: https://www.stroom.nl/activiteiten/manifestatie.php?m_id=9810489

Vanaf 5 juli 2021 waren de podcasts beschikbaar via:
www.walkingseminar.stroom.nl

Vanaf 5 juli 2021 kon het publiek de seminars ook individueel lopen, waarbij elk seminar ongeveer 60-90 minuten duurde. Voor elk seminar was een digitale kaart gemaakt op de website van Stroom Den Haag. Wanneer je met je mobiele telefoon door het specifieke deel van de stad liep, kon je via de website audiofragmenten startten op bepaalde geografische locaties terwijl je de kunstenaar en onderzoeker hoorde praten over het thema dat als onderdeel van het seminar werd behandeld.

Mijn rol: als projectmanager schreef ik een tekst voor de website van Stroom Den Haag. Ik deed ook een voorstel voor een budget voor het overleg van het managementteam, maakte een orderbevestiging voor alle betrokken kunstenaars en wetenschappers, hield de begroting bij en was voortdurend in overleg met Ernsten & Visser.

TEKSTSCHRIJVER

Stroom Den Haag vroeg mij daarnaast om 4 korte teksten te schrijven over kunstwerken in de openbare ruimte van Den Haag voor de Kunst in de Openbare Ruimte Den Haag website. De website kwam in juni 2021 online.
Home – Buitenkunst Den Haag – Buitenkunst Den Haag (bkdh.nl)

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email