Reading the Drawing – Narrative in Contemporary Art and Comics

CURATOR SAMEN MET TSJALLING VENEMA
Kunstenaars: Antistrot, Pedro Bakker, Frederic Coche (BE), BC Epker, Dominique Goblet (BE), Johan Gustavsson (SW), Harma Heikens, Lesanka Honigh, Chiaki Kamikawa (JP), Oskar Nilsson (SW), Jonas Ohlsson (SW), Sam Peeters, Martine Rademakers, Witte Wartena, Ytje.       

De allereerste tentoonstelling die ik cureerde was Reading the Drawing – Narrative in Contemporary Art and Comics bij SIGN, Groningen. Ik was co-curator met Tsjalling Venema, momenteel eigenaar van With Tsjalling Gallery, Groningen, Nederland. Reading the Drawing was een groepstentoonstelling met kunstenaars en striptekenaars, gericht op narrativiteit in kunst en strips. Met Reading the Drawing wilden we onderzoeken ‘op welk moment lezen kijken wordt en op welk moment kijken lezen wordt’. Je zou je kunnen afvragen of een onderscheid tussen kunst en strip nog steeds relevant is in onze moderne wereld. Moeten we kunstwerken blijven beoordelen op basis van kunst gerelateerde criteria en strips op basis van strip gerelateerde criteria, of is dit een achterhaald idee?

Met deze tentoonstelling wilden wij benadrukken dat tekenen stilaan steeds populairder wordt in de kunstwereld, iets dat ook al bleek uit tentoonstellingen zoals Drastic Drawing en Into Drawing: Contemporary Dutch Drawings. Dit gegeven kwam samen met onze eigen achtergrond als freelance kunst- en stripjournalisten, en de positie van Groningen als stad van stripmakers en kunstenaars. Persoonlijke context, geografische context en kunsthistorische context werden zo met elkaar verbonden.

Foto’s © SIGN.

Reading the Drawing – Narrative in Contemporary Art and Comics werd mede mogelijk gemaakt door: Je Maintiendrai Fonds, Stichting Het Roode- of Burgerweeshuis.

PERS

  • De Volkskrant:

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email