Gemeente Utrecht

PROJECTLEIDER HERSTEL & INNOVATIEPAKKET CULTURELE SECTOR

Van maart 2021 – december 2022 was ik op freelance basis werkzaam als projectleider bij afdeling Culturele Zaken van Gemeente Utrecht. Ik heb o.a. geholpen bij het opzetten van het COVID-19 herstelpakket en de implementatie hiervan.

Taken waren onder andere:
– organisatie en productie van het bezoek van de Raad voor Cultuur aan Utrecht (1 oktober 2021);
– organisatie en productie van het Fair Practice programma voor meerjarig gesubsidieerde instellingen i.s.m. Kunsten ’92 (2022);
– opstellen van opdrachtbrieven voor 3 verschillende culturele evenementen, in overleg met collega’s.

Verder heb ik me onder andere veel bezig gehouden met subsidieregelingen:
– ontwikkeling van 4 subsidieregelingen voor afdeling Culturele Zaken, in nauw overleg met collegae (Ontwikkelsubsidie Cultuur, Subsidie extra kosten culturele evenementen, Subsidie extra kosten culturele activiteiten, Subsidie Programmeringsbudget Cultuur);
– communicatie met het veld betreffende deze vier regelingen en behandeling van alle subsidieaanvragen van bovengenoemde vier subsidieregelingen (in 2021 in samenwerking met een collega van Culturele Zaken);
– op uitnodiging input geleverd ten aanzien van ontwikkeling van de subsidieregeling ‘Morgen Mooier Maken’ van afdeling Economische Zaken;
– behandeling van de subsidieaanvragen van de subsidieregeling Noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen 2022 (i.s.m. de businesscontroller van CZ).
– opstellen wijzigingsbesluiten van een aantal subsidieregelingen

Kenmerken van Ontwikkelsubsidie ​​Cultuur
– makers hoefden geen rechtspersoon te zijn;
– vereist was een samenwerking tussen maker of culturele organisatie en een andere organisatie (gevestigd in Utrecht of elders);
– de regeling stond zowel open voor makers als organisaties; organisaties konden minimaal 2.000 euro en maximaal 10.000 euro aanvragen, terwijl makers een subsidie ​​konden aanvragen van minimaal 2000 euro en maximaal 7500 euro;
– er werd niet verwacht dat er een eindproduct zou worden opgeleverd. In plaats daarvan lag de focus op artistieke en/of zakelijke ontwikkeling.
– Ontwikkelsubsidie ​​Cultuur stond open voor alle culturele disciplines (kunst, muziek, theater, mode, literatuur, film, dans, design, digitale cultuur – waaronder videogames en netkunst -, stripverhalen en stadscultuur, of een mix van één van deze categorieën ).
– Er was geen leeftijdsgrens.
– Tenslotte was deze subsidie ook aan te vragen voor mensen die geen traditionele opleiding hadden genoten.

Kenmerken van Subsidie ​​extra kosten culturele evenementen
– de subsidie ​​was bedoeld voor het compenseren van de extra kosten van het coronaproof maken van een Utrechts cultureel evenement/festival;
– organisaties konden een subsidie ​​aanvragen van minimaal 5.000 euro en maximaal 40.000 euro. Het maximumbedrag was gebaseerd op het bedrag aan leges dat bij het aanvragen van een vergunning aan de overheid moest worden betaald voor het evenement;

Kenmerken van Subsidie ​​extra kosten culturele activiteiten
– de subsidie ​​was bedoeld voor het compenseren van de extra kosten die gemaakt moesten worden voor het coronaproof maken van een culturele activiteit op een niet-cultureel festival. De nadruk van het evenement lag niet op cultuur, maar cultuur moest wel een essentieel onderdeel zijn van de programmering van het festival;
– organisaties konden een subsidie ​​aanvragen van minimaal 1.2500 euro en maximaal 10.000 euro. Het maximumbedrag was gebaseerd op het bedrag aan leges dat bij het aanvragen van een vergunning aan de overheid moest worden betaald voor het evenement;

Kenmerken van Subsidie ​​Programmeringsbudget Cultuur
– de subsidie ​​was bedoeld voor het stimuleren van culturele programmering op locaties als kerken, clubs, boekhandels, bibliotheken en bars.
– organisaties konden een subsidie ​​aanvragen van minimaal 3.000 euro en maximaal 30.000 euro als alle benodigde programmeerfaciliteiten al aanwezig waren, of minimaal 3000 euro en maximaal 50.000 euro als de ruimte nog geschikt gemaakt moest worden voor culturele programmering.

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email