Gemeente Utrecht

PROJECTLEIDER HERSTEL & INNOVATIEPAKKET CULTURELE SECTOR

Van maart 2021 – december 2022 was ik op freelance basis werkzaam als projectleider bij afdeling Culturele Zaken van Gemeente Utrecht. Ik heb o.a. geholpen bij het opzetten van het COVID-19 herstelpakket en de implementatie hiervan.

Taken:

– conceptontwikkeling 4 subsidieregelingen, in nauw overleg met collegae van afdeling Culturele Zaken (Ontwikkelsubsidie ​​Cultuur, Subsidie Programmeringsbudget Cultuur, Subsidie ​​extra kosten culturele evenementen, Subsidie ​​extra kosten culturele activiteiten). Inclusief bespreking van de subsidieconcepten met de juridisch adviseur en het subsidiebureau;
– beoordelen van de subsidieaanvragen bij de 4 bovengenoemde subsidieregelingen (in samenwerking met een collega van Culturele Zaken);
– ontwerp van het interne proces rond Ontwikkelsubsidie ​Cultuur (in samenwerking met een collega van Culturele Zaken);
– leveren van input ten aanzien van de ontwikkeling van de subsidieregeling ‘Morgen Mooier Maken’ van afdeling Economische Zaken van Gemeente Utrecht;
– opstellen van wijzigingsbesluiten voor 4 subsidieregelingen;
– opstellen van opdrachtbrieven voor 3 verschillende culturele evenementen in overleg met 3 collega’s;
– beheer van de steunvoorcultuur e-mail-inbox;
-organisatie en productie van het bezoek van de Raad voor Cultuur aan Utrecht (1 oktober 2021);
-organisatie en productie van het Fair Practice programma dat Gemeente Utrecht in samenwerking met Kunsten ’92 organiseerde voor de meerjarig gesubsidieerde instellingen;
– samen met de business controller van afdeling Culturele Zaken behandelen van de subsidieaanvragen voor de Regeling Noodsteun Cultuur- en erfgoedinstellingen 2022.

Belangrijkste kenmerken van Ontwikkelsubsidie ​​Cultuur
– makers hoefden geen rechtspersoon te zijn;
– samenwerking tussen maker of culturele organisatie en een andere organisatie (gevestigd in Utrecht of elders);
– regeling stond zowel open voor makers als organisaties; organisaties konden minimaal 2.000 euro en maximaal 10.000 euro aanvragen, terwijl makers een subsidie ​​konden aanvragen van minimaal 2000 euro en maximaal 7500 euro;
– er werd niet verwacht dat er een eindproduct zou worden opgeleverd. In plaats daarvan moest de focus liggen op artistieke en/of zakelijke ontwikkeling.
– Ontwikkelsubsidie ​​Cultuur stond open voor alle culturele disciplines (kunst, muziek, theater, mode, literatuur, film, dans, design, digitale cultuur – waaronder videogames en netkunst -, stripverhalen en stadscultuur, of een mix van één van deze categorieën ).
– Er was geen leeftijdsgrens.
– Tenslotte was deze subsidieregeling ook toegankelijk voor mensen die geen traditionele opleiding hadden genoten.

Belangrijkste kenmerken van Subsidie ​​extra kosten culturele evenementen
– de subsidie ​​was bedoeld voor het compenseren van de extra kosten van het coronaproof maken van een Utrechts cultureel evenement/festival;
– organisaties konden een subsidie ​​aanvragen van minimaal 5.000 euro en maximaal 40.000 euro. Het maximumbedrag was gebaseerd op het bedrag aan leges dat bij het aanvragen van een vergunning aan de overheid moest worden betaald voor het evenement;

Belangrijkste kenmerken van Subsidie ​​extra kosten culturele activiteiten
– de subsidie ​​was bedoeld voor het compenseren van de extra kosten die gemaakt moesten worden voor het coronaproof maken van een Utrechts evenement/festival. De nadruk van het evenement lag niet op cultuur, maar cultuur moest wel een essentieel onderdeel zijn van de programmering van het festival;
– organisaties konden een subsidie ​​aanvragen van minimaal 1.2500 euro en maximaal 10.000 euro. Het maximumbedrag was gebaseerd op het bedrag aan leges dat bij het aanvragen van een vergunning aan de overheid moest worden betaald voor het evenement;

Belangrijkste kenmerken van Subsidie ​​Programmeringsbudget Cultuur
– de subsidie ​​was bedoeld voor het stimuleren van culturele programmering op locaties als kerken, clubs, boekhandels, bibliotheken en bars.
– organisaties konden een subsidie ​​aanvragen van minimaal 3.000 euro en maximaal 30.000 euro als alle benodigde programmeerfaciliteiten al aanwezig waren, of minimaal 3000 euro en maximaal 50.000 euro als de ruimte nog geschikt gemaakt moest worden voor culturele programmering.

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email