Gemeente Utrecht

BELEIDSADVISEUR CULTURELE ZAKEN. Van 1 november 2023 t/m 30 juni 2024 werk ik op interim basis (ZZP) bij afdeling Culturele Zaken van Gemeente Utrecht. 32 uur per week. Ik werk bij Gemeente Utrecht via Ra’Quel. https://ra-quel.nl

Taken zijn onder andere:

  • Bestaande subsidieregelingen in samenhang met elkaar evalueren en aanpassen waar nodig (waaronder Projectsubsidie en Impulssubsidie). In dat kader ook contact met Juridische Zaken en het interne Subsidiebureau
  • Bestuurlijke besluitvorming hieromtrent organiseren (middels stukken voor MT, staf, college en raad)
  • Aanspreekpunt voor vragen vanuit de sector en adviescommissieleden in relatie tot deze regelingen
  • Analyse procesdrukte van alle subsidieregelingen, zodat inzicht ontstaat in druktemomenten op de afdeling gedurende het jaar (i.s.m. Businesscontroller van CZ)
  • Uitvoering van de 2-jarige subsidieregeling
  • Bijdragen aan projectgroep Cultuurnota door middel van beantwoording vragen uit de sector en zorgen voor de juiste informatie voor adviescommissieleden
  • Accounthouderschap voor een aantal organisaties die subsidie ontvangen
  • Projectleiding en verantwoordelijk voor optimaal functioneren van adviescommissie werkzaamheden
  • Projectleiding en verantwoordelijk voor optimale communicatie van en naar adviescommissieleden
  • Verantwoording afleggen over planning en budget aan betreffende opgavemanager

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email