Gemeente Amstelveen

SENIOR BELEIDSADVISEUR KUNST & CULTUUR
Van 1 november 2022 tot eind december 2023 werkte ik via detacherings- en consultancybureau Ra’Quel op interim basis als Senior Beleidsadviseur Kunst en Cultuur bij de gemeente Amstelveen (3 dagen per week in 2022, 36u per week van januari t/m oktober 2023, 1 dag in de week in november en december 2023). https://ra-quel.nl

Taken waren onder andere:
– accounthouderschap van de grote culturele instellingen (incl. opstellen adviezen voor de staf, samen met wethouder voeren van RvT gesprekken).
– begeleiden van een stagiair (in 2022).
– actief meedenken over actualisering van het broedplaatsenbeleid en het makersklimaat.

Verder heb ik me veel bezig gehouden met subsidieregelingen:
– samen met een collega heb ik de Impulsgeld Jongerencultuur 2022 opgepakt, inclusief contact met culturele instellingen en ministerie OCW, opstellen van advies voor de staf en opstellen van een collegeadvies.
– in samenwerking met een collega heb ik de nieuwe meerjarige subsidieregeling voor culturele instellingen goed neergezet (o.a. ontwikkeling van formulieren en afstemming met afdeling communicatie, opstellen van een longlist en shortlist met externe deskundigen, communicatie met deskundigen, reserveren budget voor werken met externe deskundigen).
– samen met een collega van afdeling Welzijn en een collega van afdeling Sport heb ik de subsidieregeling ‘Subsidie tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen
Amstelveen 2023’ ontwikkeld. Daarbij deed ik ook de beoordeling van de subsidieaanvragen die kwamen vanuit de culturele sector (incl. schrijven stafstukken + collegevoorstellen).
– ik heb plannen van culturele instellingen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties aangejaagd, zowel extern als intern. Zodoende heb ik ervoor gezorgd dat ook culturele organisaties vanaf dat moment van deze regeling gebruik konden maken. Inclusief naderhand schrijven van een advies richting wethouder en behandeling van de aanvragen in subsidiesysteem FUSE.
– ik heb twee huidige subsidieregelingen van afdeling Cultuur (Subsidie tentoonstellen professionele kunst & Subsidie Innovatieve projecten, activiteiten en/of festivals) tegen het licht gehouden en concepten voor vernieuwing van de regelingen opgesteld.

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email