Gemeente Amstelveen

SENIOR BELEIDSADVISEUR KUNST & CULTUUR
Van 1 november 2022 tot 1 november 2023 werk ik op interim basis als Senior Beleidsadviseur Kunst en Cultuur bij de gemeente Amstelveen (3 dagen per week in 2022, 36u per week in 2023). Ik werk bij de gemeente via Ra’Quel. https://ra-quel.nl/.

Werkzaamheden/taken zijn/waren o.a.:

In 2022
– Begeleiding van een stagiair
– In samenwerking met een collega (last minute) inventariseren van plannen voor de bijdrage die Gemeente Amstelveen kreeg van Ministerie OCW in het kader van Impulsgeld Jongerencultuur 2022. Werkzaamheden behelsden o.a. contact leggen met culturele organisaties en hen stimuleren om op zeer korte termijn met projectvoorstellen te komen, opstellen van een advies voor de wethoudersstaf, het schrijven van een advies voor het college van burgemeester en wethouders, contact onderhouden met Ministerie OCW. Het advies is overgenomen door wethouder en college van B & W.
Resultaat: goedkeuring van plannen van 7 Amstelveense instellingen, ter waarde van bijna 195.000 euro. Instellingen waarvan de projectplannen waren goedgekeurd zijn Schouwburg Amstelveen, P60, Platform C, Uilenkatten, Bostheater, Cobra Museum, SAKB. 
https://www.amstelveen.nl/bestuur-organisatie/persbericht/impuls-voor-actieve-cultuurdeelname-door-jongeren
– Advies opstellen voor wethoudersstaf ten aanzien van de offertes 2023 van 6 culturele instellingen (P60, Schouwburg Amstelveen, Cobra Museum, Platform C, Amstelveens Poppentheater, Museum JAN) + nadien behandeling van de aanvragen in subsidiesysteem FUSE
– Vergezellen van de wethouder bij bezoek aan culturele instellingen in het kader van het zogenaamde Rondje Cultuur.

In 2023
– Vergezellen van de wethouder bij gesprekken met de Raad van Toezicht van 4 grote culturele instellingen
– Ontwikkelen van de subsidieregeling ‘Subsidie ​​tegemoetkoming energiekosten maatschappelijke instellingen Amstelveen 2023’ in samenwerking met een collega van de afdeling Sport en een collega van de afdeling Welzijn (budget: 600.000 euro). De regeling opende op 1 mei 2023. Met zijn drieën doen wij ook de beoordeling van de subsidieaanvragen, waarbij elk vanuit zijn eigen discipline de aanvragen beoordeelt. Ik schreef o.a. een advies over drie subsidieaanvragen van culturele instellingen voor de wethoudersstaf + schreef 2 adviezen voor het college van Burgemeester en Wethouders. De adviezen zijn overgenomen.
– In samenwerking met een collega ‘goed neerzetten’ van de nieuwe meerjarensubsidieregeling voor culturele instellingen. Werkzaamheden hielden onder andere in: ontwikkeling van een monitoringformulier, ontwikkeling van een aanvraagformulier (inclusief afstemming met communicatieafdeling en subsidiebureau), opstellen van een longlist en daarna van de shortlist met externe deskundigen, reserveren van een budget voor het inschakelen van externe deskundigen, voeren van kennismakingsgesprek met externe deskundigen en bespreken wat er van hen verwacht wordt. 
– aanjagen van plannen van culturele instellingen voor de Brede Regeling Combinatiefuncties, daarna advies schrijven voor de wethouderstaf (advies is aangenomen) en tenslotte behandeling van de aanvragen voor het jaar 2023 in subsidiesysteem FUSE. Instellingen die een bijdrage hebben gekregen vanuit de Brede Regeling Combinatiefuncties zijn onder andere Future Face, P60, Schouwburg Amstelveen, Platform C.
– Advies opstellen voor wethoudersstaf ten aanzien van de offertes 2024 t/m 2027 van 6 culturele instellingen (P60, Schouwburg Amstelveen, Platform C, Amstelveens Poppentheater, Museum JAN, Amsterdams Bostheater) + nadien behandeling van de aanvragen in subsidiesysteem FUSE
– Contact onderhouden met ANNA Amstelveen, advies opstellen voor wethoudersstaf ten aanzien van subsidieaanvraag van ANNA Amstelveen voor het jaar 2023 + nadien behandeling van de aanvraag in FUSE

 

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email