Gemeente Den Haag

SPECIALIST BEELDENDE KUNST

Van 1 Januari – 31 December 2019 werkte ik als Specialist Beeldende Kunst (Senior Beleidsadviseur) bij Gemeente Den Haag. 36u per week, in loondienst.

Als zodanig heb ik o.a.:
– Subsidieregeling Makers Den Haag 2019 ontworpen en ontwikkeld;
– samen met de communicatiemedewerker een strategie bedacht ter promotie van Subsidieregeling makers Den Haag 2019;
– deel uitgemaakt van de commissie Subsidieregeling makers Den Haag 2019;
– gewerkt als casemanager van Subsidieregeling Makers Den Haag 2019.
– twee collega’s die nieuw waren geintroduceerd in de Nederlandse kunstscène;
– tijdelijk een collega vervangen op het gebied van Kunst in de Openbare Ruimte (juni-november 2019)
– deel uitgemaakt van het Broedplaatsenoverleg. Naar aanleiding daarvan was ik betrokken bij de actualisering van het Broedplaatsenbeleid.

Ontwerp Subsidieregeling makers Den Haag 2019
Als onderdeel van het proces had ik contact met collega’s van Gemeente Tilburg en Gemeente Utrecht en met een senior beleidsadviseur van Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Nadat ik de input had verwerkt, heb ik een concept bedacht en dit concept is vervolgens met collega’s besproken en daarna voorgelegd aan 14-16 professionals die deel uitmaakten van de culturele wereld in Den Haag, met de vraag om feedback te geven. De feedback werd verwerkt (waar relevant) en het concept werd vervolgens besproken met een senior juridisch adviseur en het hoofd van het subsidiebureau van Gemeente Den Haag. Waarna het concept geïntroduceerd werd in het wekelijkse overleg met de wethouder. Wethouder ging akkoord met het concept.

Nieuwe elementen Subsidieregeling makers Den Haag 2019
– vooraf pitch op het het gemeentehuis;
– achteraf geen verantwoording middels een verslag maar in plaats daarvan een fysieke presentatie van de resultaten;
– makers hoefden geen rechtspersoon te zijn;
– het traject moest een samenwerking tussen een maker en culturele organisatie omvatten (gevestigd in Stedelijke Cultuurregio Leiden of Stedelijke Cultuurregio Haaglanden);
– er was een vast subsidiebedrag (8000 euro);
– er hoefde geen product opgeleverd te worden. In plaats daarvan lag de focus op artistiek onderzoek.
– Subsidieregeling makers Den Haag 2019 stond open voor alle culturele disciplines (kunst, theater, muziek, film, dans, literatuur, design, strips enzovoort). Er was geen leeftijdsgrens. Bovendien was deze subsidieregeling ook toegankelijk voor mensen die geen traditionele opleiding hadden genoten.
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-cultuur/subsidie-makersregeling-aanvragen.htm

Casemanager subsidieregeling makers Den Haag 2019
Taken o.a. communicatie met aanvragers, organisatie van pitchen van de plannen, samenstellen van de beoordelingscommissie, adviezen opstellen voor de wethouder, opstellen van besluiten in het subsidiesysteem.

Introduceren van twee collega’s in de Nederlandse kunstwereld.
We bezochten o.a. kunstenaars in hun ateliers en ontmoetten belangengroepen. We bezochten musea, kunstruimtes en beurzen en voerden gesprekken met curatoren en directeuren. Verder hebben we lezingen bijgewoond + heb ik tentoonstellingsopeningen, relevante artikelen en tijdschriften voorgesteld en gewezen op actuele debatten in de kunstwereld.

VAN 1 JANUARI – 31 MAART 2020 WERKTE IK OP FREELANCE BASIS ALS SENIOR BELEIDSADVISEUR BIJ DE GEMEENTE DEN HAAG. 3 DAGEN PER WEEK.
Als onderdeel van de opdracht analyseerde ik de methodologie en werkprocedures van het kunst in de publieke ruimte dossier. Tijdens het proces heb ik beleidsadviseurs en medewerkers van gemeentelijke diensten die bij het proces betrokken waren geïnterviewd. Daarnaast had ik contact met collega’s van Gemeente Tilburg en Gemeente Utrecht en deskundigen werkzaam bij TAAK, het lectoraat Kunst & Openbare Ruimte (Amsterdam) en CBK Rotterdam. Uiteindelijk heeft mijn onderzoek geresulteerd in een paper waarin ik aanbevelingen deed over hoe het kunst in de publieke ruimte dossier in de toekomst georganiseerd zou kunnen worden.

Tegelijkertijd heb ik samen met een collega publiek (financieel) draagvlak geworven en een structuur en opzet gecreëerd voor de toekomstige Kunst in de Openbare Ruimte Den Haag website, die uiteindelijk in juni 2021 online zou komen: Home – Buitenkunst Den Haag – Buitenkunst Den Haag (bkdh.nl)

Daarnaast heb ik (samen met een andere collega) als onderdeel van mijn opdracht de Makersregeling geëvalueerd en aanbevelingen gedaan om de Makersregeling te herstructureren.

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email