Gemeente Den Haag

SPECIALIST BEELDENDE KUNST

Van 1 Januari – 31 December 2019 werkte ik als Specialist Beeldende Kunst (Senior Beleidsadviseur) bij afdeling Cultuur van Gemeente Den Haag. 36u per week, in loondienst.

Als zodanig heb ik o.a. :
– Subsidieregeling Makers Den Haag 2019 ontwikkeld;
– gewerkt als accounthouder van Subsidieregeling Makers Den Haag 2019.
– twee collega’s die nieuw waren geintroduceerd in de Nederlandse kunstwereld;
– tijdelijk een collega vervangen op het vlak van Kunst in de Openbare Ruimte (juni-november 2019)
– deel uitgemaakt van het Broedplaatsenoverleg (vanuit die hoedanigheid ook betrokken bij de actualisering van het Broedplaatsenbeleid).

Ontwerp Subsidieregeling makers Den Haag 2019
Als onderdeel van het proces had ik contact met collega’s van andere gemeenten (Gemeente Tilburg, Gemeente Utrecht) en medewerkers van fondsen (waaronder Stimuleringsfonds Creatieve Industrie). Nadat ik de input had verwerkt, heb ik een concept ontwikkeld en dit concept is vervolgens met collega’s besproken en daarna voorgelegd aan 14-16 professionals uit de culturele wereld van Den Haag, met de vraag om feedback. De feedback is door mij verwerkt (waar relevant) en het concept werd vervolgens besproken met een senior juridisch adviseur en het hoofd van het subsidiebureau van Gemeente Den Haag. Daarna is het concept voorgelegd aan de wethouder, die akkoord ging.

Nieuwe elementen Subsidieregeling makers Den Haag 2019
– vooraf een pitch op het het gemeentehuis;
– achteraf geen verantwoording middels een verslag maar in plaats daarvan een fysieke presentatie van de resultaten;
– makers hoefden geen rechtspersoon te zijn;
– het traject moest een samenwerking tussen een maker en culturele organisatie omvatten (de organisatie mocht gevestigd zijn in de Stedelijke Cultuurregio Leiden of de Stedelijke Cultuurregio Haaglanden);
– er was een vast subsidiebedrag (8000 euro);
– er hoefde geen product opgeleverd te worden. In plaats daarvan lag de focus op artistiek onderzoek.
– Subsidieregeling makers Den Haag 2019 stond open voor alle culturele disciplines (kunst, theater, muziek, film, dans, literatuur, design, strips enzovoort). Bovendien was deze subsidieregeling ook toegankelijk voor mensen die geen traditionele opleiding hadden genoten.
https://www.denhaag.nl/nl/subsidies/subsidies-cultuur/subsidie-makersregeling-aanvragen.htm

Accounthouder subsidieregeling makers Den Haag 2019
Taken o.a. communicatie met aanvragers, organisatie van pitches, samenstellen van de beoordelingscommissie, adviezen opstellen voor de wethouder, afhandelen van subsidieaanvragen in het subsidiesysteem.

Introduceren van twee collega’s in de Nederlandse kunstwereld
Ik regelde onder andere dat we bij kunstenaars op bezoek gingen en belangengroepen spraken. We bezochten tevens musea, kunstruimtes en beurzen en voerden gesprekken met curatoren en directeuren. Daarnaast hebben we lezingen bijgewoond + heb ik tentoonstellingsopeningen, relevante artikelen en tijdschriften voorgesteld en gewezen op actuele debatten in de kunstwereld.

VAN 1 JANUARI – 31 MAART 2020 WERKTE IK OP FREELANCE BASIS ALS SENIOR BELEIDSADVISEUR BIJ DE GEMEENTE DEN HAAG. 3 DAGEN PER WEEK.
Als onderdeel van de opdracht analyseerde ik de methodologie en procedures van het kunst in de publieke ruimte dossier. Tijdens het proces heb ik beleidsadviseurs en medewerkers van gemeentelijke diensten die bij het proces betrokken waren geïnterviewd. Daarnaast had ik contact met collega’s van andere gemeenten (Gemeente Tilburg en Gemeente Utrecht) en deskundigen werkzaam bij TAAK, het lectoraat Art & Public Space (LAPS, Amsterdam) van Gerrit Rietveld Academie en CBK Rotterdam. Uiteindelijk heeft mijn onderzoek geresulteerd in een paper waarin ik aanbevelingen heb gedaan over hoe het kunst in de publieke ruimte dossier in de toekomst georganiseerd zou kunnen worden.

Tegelijkertijd heb ik samen met een collega intern (financieel) draagvlak geworven en een structuur en opzet gecreëerd voor de toekomstige Kunst in de Openbare Ruimte Den Haag website, die uiteindelijk in juni 2021 online zou komen: Home – Buitenkunst Den Haag – Buitenkunst Den Haag (bkdh.nl)

Daarnaast heb ik (samen met een andere collega) als onderdeel van mijn opdracht de Makersregeling geëvalueerd en aanbevelingen gedaan om de regeling te herstructureren.

Comments are closed.

Print Friendly, PDF & Email